Pro pojištěné

V případě, že Vám bylo diagnostikováno zhoubné onemocnění některého z uvedených orgánů:

 • prsu, děložního čípku, dělohy, děložního těla, vaječníků, vejcovodů, pochvy a vulvy,
 • tlustého střeva, konečníku a rektosigmoideálního spojení,

poskytneme Vám:

 • jednorázově až 500 000 Kč při diagnóze,
 • jednorázově až 200 000 Kč při podstoupení operačního zákroku,
 • měsíčně až 25 000 Kč po dobu léčení, a to až 12 měsíců,
 • v případě sjednání připojištění SECOND OPINION druhý lékařský názor, tj. odbornou lékařskou oponenturu navrženého diagnostického nebo léčebného postupu formou osobní konzultace s uznávaným lékařem.

Jak nahlásit pojistnou událost z pojištění LADY PLUS?

 • prostřednictvím webové aplikace na www.zdravi.cz, nebo
 • poštou na adresu ČP ZDRAVÍ, Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4 

Při diagnóze zhoubného nádoru je třeba ČP ZDRAVÍ doručit bez zbytečného odkladu:

 • kopii aktuální lékařské zprávy ze specializovaného zdravotnického pracoviště s histologickým nálezem a s jeho zařazením podle mezinárodní klasifikace TNM,
 • potvrzení zdravotnického zařízení o absolvování alespoň dvou preventivních prohlídek v předchozích třech letech.

Při podstoupení operačního zákroku je třeba ČP ZDRAVÍ doručit bez zbytečného odkladu:

 • kopii operačního protokolu,
 • kopii lékařské zprávy ze specializovaného zdravotnického pracoviště s histologickým nálezem.

Při léčbě zhoubného nádoru:

 • renta za první tři měsíce po stanovení diagnózy je pojištěné vyplácena automaticky bez jakéhokoli dokládání,
 • od čtvrtého měsíce po diagnóze je třeba nejpozději do 60 dnů doručit ČP ZDRAVÍ potvrzení zdravotnického zařízení o probíhající léčbě, a to dokládat opakovaně za každý dokončený měsíc léčby.

Ve všech případech nezapomeňte vyplnit také formulář „Oznámení pojistné události“.

 

Jak nahlásit pojistnou událost z pojištění SECOND OPINION?

Jak nahlásit:

 • prostřednictvím webové aplikace na www.zdravi.cz, nebo
 • poštou na adresu ČP ZDRAVÍ, Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4 – obálku označit heslem „SO“.

Co doložit:

 • veškerou zdravotní dokumentaci, která se vztahuje k diagnóze zhoubného novotvaru, případně i další doklady, které si pojistitel nebo smluvní lékař ČP ZDRAVÍ vyžádá.