Pro zájemkyně o pojištění

V případě, že Vás pojištění LADY PLUS zaujalo a máte o jeho sjednání zájem, přinášíme Vám postup, jak si pojištění uzavřít.

Jak se pojistit?

S POJIŠŤOVACÍM PORADCEM NEBO NA POBOČCE ČESKÉ POJIŠŤOVNY

 • Sjednejte si schůzku s pojišťovacím poradcem zde, případně navštivte nejbližší pobočku České pojišťovny (jejich přehled najdete zde).
 • Zástupce České pojišťovny Vám představí pojištění, seznámí Vás s pojistnými podmínkami a vyplní s Vámi pojistnou smlouvu, jejíž součástí je také stručný zdravotní dotazník. Pokud jste během 15 měsíců před počátkem pojištění podstoupila preventivní gynekologickou prohlídku, získáváte 10% slevu na pojistném.
 • Pojistná smlouva je společně se zdravotním dotazníkem následně v ČP ZDRAVÍ zpracována a vyhodnocena. Budete-li splňovat podmínky vstupu do pojištění, zašleme Vám pojistku, jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.

PROSTŘEDNICTVÍM ŽÁDOSTI O POJIŠTĚNÍ

 • Žádost o pojištění je k dispozici zde.
 • Ve formuláři stačí vyplnit Vaše kontaktní údaje, zodpovědět dva dotazy ke sjednávanému pojištění a odeslat jej.
 • Pokud jste během 15 měsíců před vyplněním žádosti podstoupila preventivní gynekologickou prohlídku, získáváte 10% slevu na pojistném.
 • Po doručení žádosti Vám zašleme nabídku pojistné smlouvy a pojistné podmínky. V některých případech může tomuto kroku z naší strany předcházet ještě zaslání stručného zdravotního dotazníku s žádostí o jeho vyplnění a zaslání zpět.
 • Jakmile obdržíte návrh na uzavření pojistné smlouvy, zkontrolujete správnost údajů a přečtete si přiložené pojistné podmínky. Pak už zbývá poslední krok – zaplatíte pojistné na první pojistné období.

Je možné sjednat pojištění např. pro dceru?

 • Ano, tato možnost tu samozřejmě je. Osoba, pro kterou chcete pojištění sjednat, bude osobou pojištěnou. Osoba, která pojištění sjednává, je v tomto vztahu pojistníkem a platí pojistné.
 • Pokud chcete pojištění pro dceru nebo přítelkyni sjednat, stačí do pojistné smlouvy / žádosti o pojištění do prostoru pro pojistníka vyplnit Vaše údaje. 

Jsou případy, kdy není možné pojištění sjednat?

 • Ano, i taková situace může nastat, pokud zájemkyni o pojištění už někdy bylo diagnostikováno zhoubné nádorové onemocnění.