Pro zájemkyně o pojištění

V případě, že Vás parametry pojištění LADY PLUS zaujaly a máte o jeho sjednání zájem, přinášíme Vám postup, jak si pojištění uzavřít.

Jak se pojistit?

S POJIŠŤOVACÍM PORADCEM NEBO NA POBOČCE ČESKÉ POJIŠŤOVNY

 • Sjednejte si schůzku s pojišťovacím poradcem (kontakty jsou uvedené zde), případně navštivte nejbližší pobočku České pojišťovny (jejich přehled najdete zde).
 • Zástupce České pojišťovny Vám představí pojištění, seznámí Vás s pojistnými podmínkami a vyplní s Vámi pojistnou smlouvu, jejíž součástí je také stručný zdravotní dotazník. Za předpokladu, že jste během 15 měsíců před počátkem pojištění absolvovala alespoň jednu preventivní gynekologickou prohlídku a potvrdíte tuto skutečnost v dotazníku, získáváte nárok na 10% slevu na pojistném.
 • Pojistná smlouva je společně se zdravotním dotazníkem následně v ČP ZDRAVÍ zpracována a vyhodnocena. Za předpokladu, že budete splňovat podmínky vstupu do pojištění, Vám zašleme pojistku, jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.

PROSTŘEDNICTVÍM ŽÁDOSTI O POJIŠTĚNÍ

 • Žádost o pojištění je k dispozici zde.
 • Ve formuláři stačí vyplnit Vaše kontaktní údaje, zodpovědět dva dotazy ke sjednávanému pojištění a odeslat jej.
 • Za předpokladu, že jste během 15 měsíců před vyplněním žádosti absolvovala alespoň jednu preventivní gynekologickou prohlídku, získáváte nárok na 10% slevu na pojistném.
 • Po doručení žádosti Vám zašleme návrh na uzavření pojistné smlouvy a pojistné podmínky. V některých případech může tomuto kroku z naší strany předcházet ještě zaslání stručného zdravotního dotazníku s žádostí o jeho vyplnění a zaslání zpět.
 • Jakmile obdržíte návrh na uzavření pojistné smlouvy, zkontrolujete správnost údajů a přečtete si přiložené pojistné podmínky. Pak už zbývá poslední krok – zaplatíte pojistné na první pojistné období.

Je možné sjednat pojištění např. pro dceru?

 • Ano, tato možnost tu samozřejmě je. Osoba, pro kterou chcete pojištění uzavřít, bude vždy osobou pojištěnou, její zdravotní stav tedy bude rozhodující pro výplatu pojistného plnění. Osoba, která pojištění sjednává (v případě dcery např. matka), je v tomto vztahu pojistníkem, tedy osobou uzavírající pojistnou smlouvu a platící pojistné.
 • Pokud chcete pojištění pro dceru, přítelkyni apod. sjednat, stačí do pojistné smlouvy / žádosti o pojištění do prostoru pro pojistníka vyplnit Vaše údaje. Pro pojišťovanou osobu, tedy tu, pro kterou chcete pojištění sjednat, platí v případě pojištění prostřednictvím žádosti povinnost podstoupit preventivní prohlídku. Další postup se už v obou případech nemění.

Jsou případy, kdy není možné pojištění sjednat?

 • Ano, i taková situace může výjimečně nastat. Jedná se především o případy, kdy zájemkyni o pojištění už někdy bylo diagnostikováno zhoubné nádorové onemocnění.